AGROKonopie

Kwestia prawna

Uprawiane legalnie w Polsce odmiany konopi, zgodnie z definicją przyjętą w art. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), nazywane są konopiami włóknistymi. Wg ustawy są to:

„Rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.”

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami art. 45 ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na terenie Polski uprawa konopi włóknistych jest dozwolona:

„Ust 3.Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.”

„Ust. 4. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.”

Możliwe jest dalsze wykorzystanie na dowolny cel, w tym energetyczny, plonu ubocznego, czyli resztek roślin konopi włóknistych pozostałych po pozyskaniu plonu głównego, tj. nasion lub włókna. Kwestia ta nie wymaga uregulowania prawnego, ponieważ resztki pożniwne roślin konopi włóknistych praktycznie nie zawierają substancji odurzających (związków kannabinolowych), charakteryzują się natomiast odpowiednią wartością energetyczną. Badania nad wykorzystaniem jako źródła biopaliw i biomasy odpadów uzyskanych z roślin włóknistych prowadzone są aktualnie w ramach tematów statutowych realizowanych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Źródło:
http://www.spliff.pl/hemp-lobby/item/1435-ministerstwo-o-konopiach/ http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000124&type=2/